Podotherapie
Een podotherapeut heeft de 4-jarige HBO-opleiding met Bachelor-degree Podotherapie afgerond. Deze opleiding is wettelijk erkend door het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), artikel 34. In dit artikel is ook de titel ‘podotherapeut’ vastgelegd als een bij wet beschermde titel.

Sportpodotherapie
De sportpodotherapeut is een gespecialiseerde podotherapeut die na de 4-jarige HBO-opleiding tot podotherapeut een 2-jarige post-HBO opleiding in de sportpodotherapie aan de Fontys Hogeschool Eindhoven heeft genoten. Deze bijzondere vorm van podotherapie bestaat sinds 2011.

ZorgSaam Sportpodotherapie

Het kennisdomein van een sportpodotherapeut reikt verder dan de voet. Een voet is een onderdeel van een bewegingsketen waarin alle schakels moeten kloppen. Er wordt gekeken naar de totale bewegingsketen van het lichaam. Hierbij worden alle factoren belicht die van invloed kunnen zijn op het ontstaan sportblessures of het uitblijven van herstel. Iedere sport is anders en kent specifieke factoren die een rol kunnen spelen bij blessures. Iedere sporter vraagt dan ook om een sportspecifiek onderzoek en behandeling. Een sportpodotherapeut kijkt naar het totaal aan maatregelen, die getroffen kunnen worden ter preventie of behandeling van sportletsels.

Een sportpodotherapeut kijkt naar het totaal aan maatregelen, die getroffen kunnen worden ter preventie of behandeling van sportletsels. Binnen Medisch Centrum ZorgSaam hebben we de beschikking over innovatieve technieken zoals echografie, videoanalyse en een drukmeetsysteem om de patiënt uitvoerig te analyseren en de behandeling te evalueren.

De behandeling kan uiteenlopen van het aanmeten van sportpodotherapeutische inlegzolen tot het geven van schoenadvies, looptraining en dergelijk. Indien nodig, wordt er voor een multidisciplinaire benadering gekozen. Men kan daarbij denken aan samenwerkingen met fysiotherapeuten, sportartsen of andere specialisten. Naast sportspecifieke blessures, behandelen wij uiteraard ook reguliere blessures.
Wij zijn o.a. aangesloten bij de:

  • NVvP (Nederlandse Vereniging voor Podotherapeuten)
  • NVvSP (Nederlandse Vereniging voor Sportpodotherapeuten)
  • SCAS

NVvSP
Podotherapeuten die de post-bachelor (HBO) opleiding sportpodotherapie volgen of met succes hebben gevolgd kunnen lid worden van de NVvSP (Nederlandse Vereniging van Sportpodotherapeuten).

SCAS
De SCAS (Stichting Certificering Actoren Sportgeneeskunde) borgt de vakbekwaamheid van professionals die zich richten op de begeleiding van sporters en de behandeling van sportblessures middels certificering. Alleen een erkend sportpodotherapeut, ingeschreven bij de NVvSP, kan als specialist in de voetengezondheidszorg gecertificeerd worden door de SCAS.

Websites met interessante informatie:

NVvP
Sportzorg
VSG
SCAS
NOC / NSF
Sportfysiotherapie
Infysio
Sport&geneeskunde
www.podotherapie.nl
www.sportzorg.nl
www.sportgeneeskunde.com/vsg_actueel
www.scascertificering.nl
www.nocnsf.nl
www.nvfs.nl
www.infysio.nl
www.sportengeneeskunde.nl