Wij sturen u persoonlijk de factuur met de totale behandelkosten. U dient de factuur zelfstandig te declareren bij uw zorgverzekeraar. Restitutie vindt plaats op basis van uw aanvullende 

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de behandelkosten. Bij het nalaten van de betalingsverplichting zal ZorgSaam Sportpodotherapie de inning van de behandelkosten uitbesteden aan het Centraal Medisch Incasso Bureau (CMIB). Alle daar uit voortvloeiende kosten zullen op de patiënt worden verhaald.

 

Zie de onderstaande link voor de betalingsvoorwaarden

https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/