De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de behandelkosten. Bij het nalaten van de betalingsverplichting zal ik onherroepelijk de inning van de behandelkosten uitbesteden aan het Centraal Medisch Incasso Bureau (CMIB). Alle daar uit voortvloeiende kosten zullen op de patiënt worden verhaald.

 

Onderstaand de betalingsvoorwaarden van CMIB:

https://medicas.net/betalingsvoorwaarden/